Kommande program

Föredrag måndagen den 16 maj kl. 18.30
Äntligen kan vi komma igång med möten och exkursioner efter den långa perioden av pandemi. Måndagen den 16 maj kl. 18.30 vid Bergaskolans matsal, Norbyvägen 25 har Åke Johansson vid Naturhistoriska riksmuseet ett föredrag med titel: Gamla och nya upptäckter i Stockholms södra skärgård.
Hans berättelse är en kombination av hur man gör uran-bly-dateringar och pågående forskning. Det handlar om ön Fjärdlång som är belägen öster om Ösmo i Stockholms södra skärgård, och nordnordöst om Utö med sin järnmalmsgruva och sina välkända och välbevarade vulkaniska och sedimentära bergarter.
Efter föredraget ordnar föreningen stenlotteri. Ta gärna med eget fika. Om ni har några vänner eller bekanta som är intresserade av geologi så kan de gärna följa med på föredraget.

Förändrad juridisk status för UGS.

Årsmötet i februari 2019 godkände ett förslag från styrelsen att UGS ombildas till en sammanslutning utan formell ekonomi. För att detta beslut skall träda i kraft krävs ytterligare ett årsmötesbeslut 2020.Skälet till förändringen är att det blir allt svårare/omöjligt att få folk att ställa upp på förtroende poster. Praktiskt blir det ungefär så här.
Ingen årsavgift 2020
 
Från 1 januari 2021 har verksamheten förts över till en ”kafferepsmodell” utan någon ekonomi.
 
All information sker elektroniskt. Den dominerande utgiften idag är pappersutskick och bankkonto etc. 
Styrelsen gör bedömningen att de allra flesta år 2021 har tillgång till e-post.
 
Det behövs ingen formell styrelse, arbetsgrupp, revisorer och valberedning. Den geoinriktade verksamheten beräknas fortsätta som förut. 
Den nuvarande styrelsen har 2019/2020 på sig att fundera igenom alla praktiska saker som det här
medför.

Sociala medier.
UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Aktuell e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Ha en bra vår och sommar önskar
Styrelsen

Sociala medier.

UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Ny e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601