Exkursionsbilder

Exkursion till Kinnekulle, juni 2011
UGS 20 år (PowerPoint-presentation)
Exkursion till Svartlöga den 2/6 2002, del1

Exkursion till Svartlöga den 2/6 2002, del2